Loading

ความรักจริง ๆ มันคืออะไร

posted on 30 Jul 2012 19:32 by mustsaygoodbye in etc
"ความรักจริงๆ มันคืออะไร ใครนิยาม 
ที่บอกว่ารักจะสุขใจแม้สุดท้ายเธอรักใคร 
แต่แล้วความจริงมันคืออะไร 
 
ยอมให้เธอจากไปแล้วทำไมช้ำอย่างนี้"
 
30-7-55
Day 5

Comment

Comment:

Tweet

ต้องรักตัวเองมั้งคัรบbig smile